KARŠČIAVIMO KLINIKOS IR MOBILAUS PUNKTO VEIKLOS SUVESTINIAI DUOMENYS

Karščiavimo klinikos veikla ir Mobilus punktas
2021-01-18 –2021-01-22
Pirm. A T K Penkt. Iš viso per savaitę
Suaugę 14 13 14 7 11 59
Vaikai 1 1
Iš viso per dieną 15 13 14 7 11 60
nustatyta COVID-19 (gautas atsakymas* 2 4 5 3 1 15
*įrašoma pirmą darbo dieną po gauto atsakymo
Iš viso nuo rugsėjo 7 1017
2021 m. 200
Iš viso nuo veiklos pradžios 1250
Nustatyta COVID -19 iš viso nuo veiklos pradžios 322
Mobilus punktas
Pirm. A T K penkt. Iš viso per savaitę
Su simptomais 14 16 18 15 14 77
Covid 19 gydėsi namuose 1 1
Iš užsienio grįžę 4 0 1 1 6
Turėjo tiesioginį  kontaktą 2 26 10 3 6 47
Sveikatos priežiūros įstaiga 1 4 2 1 8
Socialiniai ir globos darbuotojai 19 1 3 5 28
Židinys 1 1 1 3
Profilaktiniai 11 1 4 4 9 29
Iš viso per dieną 51 50 38 24 36 199

Parengė: Karščiavimo klinikos vadovė-Koordinatorė ir Mobilaus punkto vadovė I. Vaicekavičienė