Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams

Všį Regioninė Mažeikių ligoninė dalyvavo Aplinkos projektų valdymo agentūros rengtame projekte

„Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“. Projekto tikslas – Sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir skatinti naudoti atsinaujinančius energijos išteklius . Pagal klimato kaitos programą buvo gauta subsidija 420820 Eur.  saulės elektrinės daliai iš saulės elektrinių parkų įsigyti . Įgyvendinto projekto vertė 795000eur.