Korupcijos prevencija

Viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymas

Korupcijos rizikos analizė VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje, VšĮ Mažeikių ligoninėje ir VšĮ Mažeikių pirminiame sveikatos priežiūros centre

VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės konkursinių pareigybių sąrašas

VšĮ regioninės mažeikių ligoninės dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Veiksmų VšĮ Regioninėje Mažeikių ligoninėje gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas

Korupcijos prevencijos VšĮ Mažeikių ligoninėje 2020 – 2025 m. programa

Korupcijos prevencijos VšĮ Mažeikių ligoninėje 2020 – 2025 m. programos įgyvendinimo priemonių planas

VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė 2023 – 2025 m. korupcijos prevencijos priemonių planas

VšĮ Mažeikių ligoninės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2020-2025 metais priemonių plano vykdymo 2020 m. pirmo pusmečio ataskaita

VšĮ Mažeikių ligoninės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2020-2025 metais priemonių plano vykdymo 2020 m. antro pusmečio ataskaita

VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2020-2025 metais priemonių plano vykdymo 2021 m. pirmo pusmečio ataskaita

VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2020-2025 metais priemonių plano vykdymo 2021 m. antro pusmečio ataskaita

VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2020-2025 metais priemonių plano vykdymo 2022 m. pirmo pusmečio ataskaita

VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2020-2025 metais priemonių plano vykdymo 2022 m. antro pusmečio ataskaita

Dėl pareigybių sąrašo, į kurias prieš skiriant asmenį, bus teikiamas rašytinis prašymas STT pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, patvirtinimo

INFORMACIJA APIE VŠĮ REGIONINĖJE MAŽEIKIŲ LIGONINĖJE NUSTATYTUS KORUPCIJOS IR KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMOS VEIKOS POŽYMIŲ TURINČIUS ATVEJUS

Darbuotojų elgesio ir etikos taisyklės

Darbuotojų elgesio kodeksas

Aspį darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisykles

VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės antikorupcijos politika

2020m. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir vertinimas

2021m. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir vertinimas

2022m. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir vertinimas

Pacientų anoniminių apklausų rezultatai 2022 m. pirmas pusmetis

Pacientų apklausos dėl korupcijos rezultatai 2023 m.

Darbuotojų apklausos dėl korupcijos rezultatai 2023 m.

Ačiū medikams viešai, o ne slaptai

Tarptautinė antikorupcijos diena

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2023 M. BALANDŽIO 26 D. ĮSAKYMO NR. V-510 „DĖL SKAIDRIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, KANDIDAČIŲ GAUTI SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDĄ IR ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, TURINČIŲ KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Ataskaita apie Šakinio korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2023-2025 metų veiksmų plano priemonių įgyvendinimą 2023 m.

Atsakomybę už nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas nustato Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas: 225 str. – kyšininkavimas (galimos sankcijos – bauda, areštas, laisvės atėmimas iki aštuonerių metų); 226 str. – prekyba poveikiu (galimos sankcijos – bauda, laisvės apribojimas, areštas, laisvės atėmimas iki aštuonerių metų); 227 str. – papirkimas (galimos sankcijos – bauda, laisvės apribojimas, areštas, laisvės atėmimas iki septynerių metų); 228 str. – piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi (galimos sankcijos – bauda, areštas, laisvės atėmimas iki septynerių metų); 229 str. – tarnybos pareigų neatlikimas (galimos sankcijos – bauda, areštas, laisvės atėmimas iki dvejų metų).

Baudžiamąjį persekiojimą už nustatytas korupcinio pobūdžio veikas vykdo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).

Pacientas, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika VšĮ Regioninėje Mažeikių ligoninėje, gali apie tai pranešti (darbo dienomis ir administracijos darbo metu):

– VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės direktoriui – kab. Nr. 31, tel. Nr. (8 443) 98 301
arba
– asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą – kab. Nr. 34, tel. Nr. (8 443) 98 299.
Pranešimą taip pat galite pateikti:
– raštu, adresu J. Basanavičiaus g. 24, Mažeikiai
– el. paštu: info@mazeikiuligonine.lt
– siųsdami pranešimą interneto svetainėje www.mazeikiuligonine.lt > Informacija > Susisiekite

Kiti kontaktai, kuriais galite pranešti apie korupcijos atvejus VšĮ Regioninėje Mažeikių ligoninėje:
LR SAM nemokamas pasitikėjimo telefonas Nr. 8 800 66004
LR SAM el.paštas: korupcija@sam.lt
STT “karštosios linijos” telefono Nr. +370 5 2663333
STT el. paštas: pranesk@stt.lt
Už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą VšĮ Regioninėje Mažeikių ligoninėje atsakinga Teisininkė Indrė Rimkuvienė Tel. Nr. (8 443) 98299, administracijos III a., 34 kab.