Struktūra ir kontaktai

Mūsų adresas:
J.Basanavičiaus g. 24
LT–89217 Mažeikiai
kodas 166913899
Tel. sekretoriatas (8 443) 98282
Faksas (8 443) 98288
El. paštas info@mazeikiuligonine.lt

Administracijos darbo laikas:
I – IV – 8.00 – 16.30
V – 8.00 – 15.15
Pietų pertrauka – 12.00 – 12.15

ADMINISTRACIJA

Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr. El. paštas
Direktorius Sigitas Kaktys (8 443) 98301 sigitas.kaktys@mazeikiuligonine.lt (CV)
Direktoriaus pavaduotojas medicinai Zina Jakštienė (8 443) 98303 zina.jakstiene@mazeikiuligonine.lt
Vyriausiasis slaugos administratorius Regina Meištienė (8 443) 98304 regina.meistiene@mazeikiuligonine.lt
Vyriausiasis finansininkas Daiva Monstavičienė (8 443) 98307 finansininkas@mazeikiuligonine.lt

Pareigybės administracinei veiklai vykdyti

Juridinė tarnyba

Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr. El. paštas
Teisininkas Indrė Rimkuvienė (8 443) 98299 teise@mazeikiuligonine.lt
Teisininkas – duomenų apsaugos pareigūnas Lina Visockienė (8 443) 43442 lina.visockiene@mazeikiuligonine.lt

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba

Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr. El. paštas
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas Mantas Stirblys (8 443) 90148 mantas.stirblys@mazeikiuligonine.lt

Viešųjų pirkimų tarnyba

Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr. El. paštas
Viešųjų pirkimų tarnybos specialistas l. e. p. Edita Linkuvienė (8 443) 98306 edita.linkuviene@mazeikiuligonine.lt

Vidaus medicinio audito grupė

Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr. El. paštas
Vidaus medicinio audito grupės vadovas Rita Lidžiūtė (8 612) 55344 rita.lidziute@mazeikiuligonine.lt
Vidaus medicinos auditorius Indrė Rimkuvienė (8 443) 98299 teise@mazeikiuligonine.lt

Buhalterija

Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr. El. paštas
Vyriausiojo finansininko pavaduotojas Sigita Markevičienė (8 443) 98307 sigita.markeviciene@mazeikiuligonine.lt
Buhalteris Regina Striaupienė (8 443) 98093 regina.striaupiene@mazeikiuligonine.lt
Buhalteris – kasininkas Bronislava Pinkauskienė (8 443) 25324 kasininkas@mazeikiuligonine.lt

Personalo skyrius

Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr. El. paštas
Personalo skyriaus vedėjas l.e.p. Rasa Dargvainienė (8 443) 98305 personalas@mazeikiuligonine.lt
Administratorius Lina Visockienė (8 443) 98282 info@mazeikiuligonine.lt
Archyvaras Silvija Kazakauskaitė (8 443) 25321 archyvas@mazeikiuligonine.lt
Specialistas Sigita Opulskienė (8 443) 65185 sigita.opulskiene@mazeikiuligonine.lt

Ekonomikos – statistikos skyrius

Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr. El. paštas
Ekonomikos-statistikos skyriaus vedėja l. e. p. Edita Linkuvienė (8 443) 98306 edita.linkuviene@mazeikiuligonine.lt
Vyriausiasis specialistas Stasė Gineitienė (8 443) 98310 ekonomika@mazeikiuligonine.lt
Sveikatos statistikas Dalia Kupliauskienė (8 443) 90082 dalia.kupliauskiene@mazeikiuligonine.lt
Sveikatos statistikas Živilė Udrienė (8 443) 90082 zivile.udriene@mazeikiuligonine.lt
Sveikatos statistikas – koduotojas Rasa Opulskytė (8 443) 98098 rasa.opulskyte@mazeikiuligonine.lt
Vyriausiasis specialistas Jovita Dimienė (8 443) 98098 jovita.dimiene@mazeikiuligonine.lt

Infekcijų kontrolės tarnyba

Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr. El. paštas
Infekcijų kontrolės specialistas Regina Meištienė (8 443) 98304 regina.meistiene@mazeikiuligonine.lt

ŪKIO SKYRIUS

Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr. El. paštas
Ūkio skyriaus vedėjas Paulius Opulskis (8 443) 98300 paulius.opulskis@mazeikiuligonine.lt
Kompiuterinių sistemų specialistas Darius Anužis (8 443) 98312 darius@mazeikiuligonine.lt
Civilinės saugos specialistas Mantas Stirblys (8 443) 90148 mantas.stirblys@mazeikiuligonine.lt

MAISTO PARUOŠIMO SKYRIUS

Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr. El. paštas
Maisto paruošimo skyriaus vedėjas Jūratė Sukurienė (8 443) jurate.sukuriene@mazeikiuligonine.lt

SKYRIŲ VEDĖJAI

Pareigos Vardas, pavardė Tel. Nr. El. paštas
Priėmimo-skubios pagalbos ir konsultacijų skyriaus vedėja Aranta Būtautaitė-Garalienė (8 443) 98293 aranta.butautaite@mazeikiuligonine.lt
Ambulatorinės reabilitacijos skyriaus vedėja Laima Bučytė – Stirblienė (8 443) 98315 laima.stirbliene@mazeikiuligonine.lt
Vidaus ligų skyriaus vedėja Rita Stulginskienė (8 443) 98284 rita.stulginskiene@mazeikiuligonine.lt
Nervų ligų skyriaus vedėjas Romualdas Baubinas (8 443) 98285 nervai@mazeikiuligonine.lt
Vaikų ligų skyriaus vedėja Vilma Želvienė (8 443) 98279 vaiku.ligu@mazeikiuligonine.lt
Psichiatrijos skyriaus vedėjas l. e. p. Romusis Stanius (8 443) 26885 romusis.stanius@mazeikiuligonine.lt
Labaratorijos vedėja Irena Griciuvienė (8 443) 98295 laboratorija@mazeikiuligonine.lt
Akušerijos-ginekologijos ir neonatologijos skyriaus vedėja Eglė Jarašūnienė (8 443) 98292 egle.jarasuniene@mazeikiuligonine.lt
Radiologijos skyriaus vedėja Laima Petreikienė (8 443) 98297 laima.petreikiene@mazeikiuligonine.lt
Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos skyriaus vedėja Rita Lidžiūtė (8 443) 98279 rita.lidziute@mazeikiuligonine.lt
Ortopedijos – traumatologijos skyriaus vedėjas Artūras Šarkevičius (8 443) 98283 arturas.sarkevicius@mazeikiuligonine.lt
Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus vedėja Irena Vaicekavičienė (8 443) 50116 irena.vaicekaviciene@mazeikiuligonine.lt
Operacinės-reanimacijos skyriaus vedėja Daiva Januškienė (8 443) 98302 daiva.januskiene@mazeikiuligonine.lt
Bendrosios chirurgijos skyriaus vedėjas Donatas Valius (8 443) 98280 donatas.valius@mazeikiuligonine.lt
Vaistinės vedėjas Linas Gražys (8 443) 98296 vaistine@mazeikiuligonine.lt
Dezinfekcijos – sterilizacijos skyriaus administratorius Stanislava Dundienė (8 443) 98309 stanislava.dundiene@mazeikiuligonine.lt

*Informaciją apie skyriuose dirbančius gydytojus rasite skiltyje „SKYRIAI“

ORGANIZACINĖ VIDAUS STRUKTŪRA

PLANUOJAMI SUSITIKIMAI IR INFORMACIJA

KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS