Darbo užmokestis

2020 metų I ketvirčio darbuotojų darbo užmokestis

Darbuotojai Fizinių asmenų skaičius Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) darbo užmokestis (Eur. )
Iš viso: 416 1300
Administracija 37 1537
Gydytojai 65 2543
Slaugytojai 166 1237
Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 48 974
Kitas personalas 100 674

VšĮ Mažeikių ligoninės darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatai