Asmens duomenų apsauga

Informacija apie duomenų saugumą

Duomenų apsaugos pareigūnas

Duomenų apsaugos gavėjai

Duomenų apsaugos teikėjai

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo aprašas

Vykdomo vaizdo stebėjimo, vaizdo įrašų priežiūros ir pateikimo tvarkos aprašas

VšĮ mažeikių ligoninės patalpų stebėjimas vaizdo kameromis

Konfidencialumo pasižadėjimas užtikrinant ligoninės įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymą

Ligoninės įrengtų vaizdo stebėjimų kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo registravimo žurnalas