Darbo pasiūlymai

VšĮ Mažeikių ligoninė prie savo komandos kviečia prisijungti virėjus

VšĮ Mažeikių ligoninė siūlo darbą virėjams naujai formuojamame Maisto paruošimo skyriuje.

Jeigu turite darbo patirties maisto gamybos procese, žinote sveikatos ir higienos normas, neturite žalingų įpročių, esate atsakingi, motyvuoti, tvarkingi, orientuoti į kokybišką rezultatą, kviečiame Jus į savo kolektyvą.

Prašome Jūsų siųsti savo gyvenimo aprašymą žemiau nurodytu elektroniniu paštu arba susisiekti telefonu.

Planuojamas atlyginimas: 680 Eur, neatskaičius mokesčių.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis  tel.: 8-443 98304, 8-443 98305 arba el. paštu personalas@mazeikiuligonine.lt


VšĮ Mažeikių ligoninė skelbia atranką Vidaus ligų skyriaus Vyresniojo slaugos administratoriaus pareigoms užimti

Pareigybė – Vidaus ligų skyriaus Vyresnysis slaugos administratorius

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: 

Vyresniojo slaugos administratoriaus  pareigas gali užimti asmuo, 1) turintis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją, 2) įgijęs aukštąjį biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties išsilavinimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį, 3) turintis ne mažesnę, kaip 3 metų darbo patirtį slaugos srityje.
 

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

2. išmanyti slaugos politiką bei slaugos proceso vadybą;

3. suprasti slaugos, kaip sveikatos priežiūros sistemos sudedamosios dalies, svarbą;

4. užtikrinti racionalų turimų slaugos žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių panaudojimą ir kontrolę, siekiant užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į paciento poreikius;

5. gebėti numatyti ir nurodyti, kaip spręsti svarbiausius uždavinius, koordinuoti visą slaugos darbą;

6.  žinoti ir mokėti planuoti, taikyti ir vertinti slaugos priemones (rinkti, kaupti ir tvarkyti duomenis, atlikti aprašomąją analizę, vertinti slaugos kokybę įstaigoje, pateikti išvadas) ir mokėti pagrįsti jų poreikį;

7.    mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, kritiškai vertinti duomenis ir rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;

8.    gebėti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje, vesti derybas, spręsti konfliktus, deleguoti atsakomybę;

9.    išmanyti profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimus;

10. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis;

11. turėti raštvedybos įgūdžių;

12. turėti nepriekaištingą reputaciją (elgesys ar veikla nepažeidžiant profesinės etikos ir deontologijos normų).

Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, privalo pateikti visus žemiau išvardintus dokumentus:

  • Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
  • Kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  • Gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyv. vietos adresą, tel. numerį, el. pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį), privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes bei įgūdžius, būtinus šioms pareigoms užimti;
  • Motyvacinį laišką.

Pretendentų dokumentai priimami iki 2020 m. rugsėjo 25 dienos (įskaitant), siunčiant juos elektroniniu paštu: personalas@mazeikiuligonine.lt arba pateikiant juos VšĮ Mažeikių ligoninės personalo skyriui.

Numatytas pretendentų atrankos būdas – pokalbis žodžiu.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti tel. (8 443) 98305 arba (8 443) 98304.VšĮ Mažeikių ligoninė prie savo komandos kviečia prisijungti:
gydytoją akušerį-ginekologą;
gydytoją neurologą;
gydytoją psichiatrą;
gydytoją chirurgą;
gydytoją gastroenterologą;
fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoją;
gydytoją anesteziologą-reanimatologą;
gydytoją otorinolaringologą;
vaikų ligų gydytoją;
vidaus ligų gydytoją;
medicinos biologą;

gydytoją radiologą, echoskopuotoją;
radiologijos technologą;
bendrosios praktikos slaugytojus.

Darbas gydytojo neurologo, gydytojo chirurgo, akušerio-ginekologo pareigose – ne mažiau nei 1 etato krūviu ir budėjimuose, konsultacijų padalinyje.
Darbas gydytojo psichiatro pareigose – ne mažesniu, nei 1 etato krūviu Psichiatrijos skyriuje ir Psichosocialinės reabilitacijos poskyryje.
Gydytojui gastroenterologui siūlomas darbas planinėms ambulatrorinėms konsultacijoms, konsultacijų padalinyje.
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojui siūlomas darbas Ambulatorinės reabilitacijos skyriuje ne mažesniu nei 1 etato krūviu.
Vaikų ligų gydytojui siūlomas darbas ne mažesniu nei 1 etato krūviu.
Gydytojui anesteziologui-reanimatologui siūlomas darbas reanimacijoje ir operacinėje ne mažesniu, nei 1,0 etato krūviu, arba tik budėjimuose.
Vidaus ligų gydytojui siūlomas darbas vidaus ligų skyriuje arba slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje; taip pat priėmimo-skubiosios pagalbos ir konsultacijų skyriuje.
Gydytojui otorinolaringologui siūlomas darbas ambulatoriniame padalinyje ir stacionare ne mažesniu nei 1 etato krūviu.
Gydytojui radiologui (echoskopuotojui) siūlomas darbas ambulatoriniame padalinyje ne mažiau nei 1 etato krūviu.
Medicinos biologui siūlomas darbas ne mažesnis nei 1 etato darbo krūviu.
Radiologijos technologui siūlomas darbas ne mažesniu nei 1 etato krūviu.
Bendrosios praktikos slaugytojams siūlomas darbas stacionaro skyriuose ne mažesniu, nei 1 etato krūviu.
Mažiausias gydytojo pareiginės algos dydis – nuo 1518 Eur, priklauso nuo atliekamų darbų masto, darbo intensyvumo ir (ar) papildomų darbų atlikimo. Visos darbo vietos aprūpintos modernia medicinine įranga ir aparatūra, galimas lankstus darbo grafikas.
Mažiausias bendrosios praktikos slaugytojo, radiologijos technologo pareiginės algos dydis – nuo 1025 Eur, priklauso nuo atliekamų darbų masto, darbo intensyvumo ir (ar) papildomų darbų atlikimo.
Vykstantiems į darbą iš kito rajono galimybė kompensuoti vykimo į (iš) darbo išlaidas.
Dėl smulkesnės informacijos kreiptis tel.: 8-443 98303, 8-443 98305 arba el. paštu personalas@mazeikiuligonine.lt