Darbo pasiūlymai

MEDICINOS STUDENTŲ IR GYDYTOJŲ REZIDENTŲ DĖMESIUI

VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė numatydama chirurgijos ir akušerijos -ginekologijos paslaugų plėtrą, prie jau dirbančių gydytojų komandos, kviečia prisijungti gydytoją(-us) chirurgą(-us)/vaikų chirurgą(-us) ir gydytoją(-us) akušerį(-ius)-ginekologą(-us).

Mūsų tikslas – teikti mokslu ir pažangiomis technologijomis pagrįstas, kokybiškas ir pacientų poreikius bei teisėtus lūkesčius atitinkančias sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinant paslaugų patikimumą, etiškumą, rezultatyvumą, efektyvumą, tęstinumą ir saugumą.

Mūsų vertybės – profesionalumas, kokybė, operatyvumas, bendradarbiavimas komandoje, atidumas ir dėmesys kiekvienam pacientui.

Mūsų vizija – išlikti nuolat tobulėjančia ir aukštą visuomenės pasitikėjimą išlaikančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikiančia kokybiškas ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus.

Mes Tau siūlome:

 • galimybę dirbti stacionaro skyriuose, skubiosios pagalbos ir konsultacijų skyriuje ir/ar budėjimuose;
 • galimybę derinti darbo grafiką;
 • įdomų ir dinamišką darbą profesionalioje įvairaus profilio specialistų komandoje;
 • galimybę darbe pasitelkti modernią diagnostinę įrangą, tyrimus ir procedūras;
 • galimybę realizuoti savo žinias ir gebėjimus;
 • erdvę asmeniniam bei profesiniam tobulėjimui;
 • konkurencingą ir motyvuojantį atlyginimą, bei priedus už darbo rezultatus;
 • vykstantiems į darbą iš kito rajono yra galimybė kompensuoti vykimo į/iš darbo išlaidas.

Mes tikimės, kad Tu:

 • turi lyderio savybių, gebi prisiimti atsakomybę;
 • esi organizuotas, moki sutelkti komandą bendram darbui;
 • esi empatiškas, bendradarbiaujantis, geranoriškas, pasižymi paslaugumu;
 • turi norą tobulėti.

Reikalavimai

 • turėti galiojančią licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo chirurgo/vaikų chirurgo ir gydytojo akušerio-ginekologą profesinę kvalifikaciją;
 • mokėti lietuvių k. ir anglų k./rusų k.;
 • turėti bazines kompiuterinio raštingumo žinias;
 • gebėti dirbti komandoje.

Siūlomo darbo pradžia – nedelsiant, pagal susitarimą.

Atlyginimo dydis – pagal susitarimą, mokamas nuo 1518 Eur/mėn, priklausomai nuo darbų intensyvumo, turimos kvalifikacijos. Atlyginimo dydis išsamiau aptariamas pokalbio dėl darbo metu.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis tel.: (8 443)  98 303, (8 443)  98 305 arba el. paštu:  personalas@mazeikiuligonine.lt


VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė prie savo komandos kviečia prisijungti:

Logoterapeutus;

Darbo specifika: Nuolatinis darbas su vaikais, turinčiais kalbos, komunikacijos, raidos sutrikimų, konsultavimas; vaikų kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų diagnozavimas; logopedinės pagalbos teikimas; konkrečios, aprobuotos metodikos logopedo pagalbai parinkimas sudarant individualų korekcijos planą.
Reikalavimai: diplomas, patvirtinantis, kad baigta universitetinių edukologijos studijų krypties specialiosios pedagogikos su logopedo specializacija studijų programa. Asmeninės savybės – sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas, mylėti vaikus, mokėti su jais bendrauti.
Darbo užmokestis nustatomas individualaus pokalbio metu, yra atitinkantis šalyje vyraujančias tendencijas.
Mažiausias bendrosios praktikos slaugytojo bazinio atlyginimo (mėnesinės algos) dydis – nuo 1103 Eur, kuris atitinkamai didinamas priklausomai nuo atliekamų darbų masto, darbų intensyvumo ir (ar) papildomų darbų atlikimo.
Suteikiama galimybė:
dirbti lanksčiu grafiku;
kelti kvalifikacinį laipsnį;
gyvenantiems kituose rajonuose – kompensuoti vykimo į /iš darbo išlaidas.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis  tel.: 8-443 98304, 8-443 98305 arba el. paštu personalas@mazeikiuligonine.lt


 

VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė prie savo komandos kviečia prisijungti:
gydytoją anesteziologą-reanimatologą;
gydytoją psichiatrą;
gydytoją radiologą;
gydytoją endoskopuotoją;
gydytoją akušerį-ginekologą;
gydytoją neurologą;
gydytoją chirurgą/vaikų chirurgą;
gydytoją gastroenterologą;
fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoją;
vidaus ligų gydytoją;
gydytoją kardiologą;
skubiosios pagalbos gydytoją;
medicinos biologą.
Sudaroma galimybė dirbti stacionaro skyriuose, skubiosios pagalbos ir konsultacijų skyriuje ir/ar budėjimuose. Galimas lankstus darbo grafikas.
Mažiausias gydytojo bazinio atlyginimo (mėnesinės algos) dydis – nuo 1518 Eur, konkreti mėnesinė alga priklauso nuo atliekamų darbų masto, darbo intensyvumo ir/ar papildomų darbų atlikimo. Taip pat darbo užmokesčio priedai gali būti mokami:
– už mokslo laipsnį (mokslų daktaras, habilituotas mokslų daktaras) biomedicinos mokslų studijų srities;
– už reikšmingą įtaką geriems įstaigos veiklos rezultatams.
Mažeikių rajono savivaldybėje veikia Trūkstamos kvalifikacijos gydytojų skatinimo dirbti Viešojoje įstaigoje Mažeikių ligoninėje 2018–2022 metų programa, kurioje numatomos specialistų skatinimo priemonės:
Įsikūrimo išlaidų kompensacijos skyrimas naujai atvykusiam gydytojui dirbti Įstaigoje ir gyventi Mažeikių rajone. Įsikūrimo išlaidoms yra priskiriamos šios išlaidos:
– būsto (gyvenamųjų patalpų) pirkimas Mažeikių rajone;
– paskolos būstui (gyvenamųjų patalpų) statyti ar pirkti kompensavimas;
– būsto (gyvenamųjų patalpų) remontavimas arba rekonstravimas;
– išlaidos buitinei technikai, baldams, namų apyvokos reikmenims;
– transporto priemonės (lengvojo automobilio) įsigijimas iš autosalono;
– būsto (gyvenamųjų patalpų) nuomos mokestis;
– rezidentūrai apmokėti paimtos paskolos kompensavimas Lietuvos Respublikos universitetuose.
Skatinimo priemonių suma naujai atvykusiam specialistui – iki 30000 Eur, o jei skatinimo priemonės skiriamos naujai atvykusių specialistų šeimai – iki 40000 Eur.
Programoje numatoma naujai atvykusių gydytojų kvalifikacijai kelti Lietuvoje ar užsienyje gali būti skiriama iki 1000 Eur septyneriems metams.
Vykstantiems į darbą iš kito rajono yra galimybė kompensuoti vykimo į/iš darbo išlaidas.
Informacija apie trūkstamos kvalifikacijos gydytojų skatinimo dirbti VšĮ Regioninėje Mažeikių ligoninėje 2018-2022 metų programą pateikta VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės interneto puslapyje – skiltyje „Projektai“:
https://www.mazeikiuligonine.lt/wp-content/uploads/2020/07/truksta2.pdf
Dėl smulkesnės informacijos kreiptis tel.: 8-443 98303, 8-443 98305 arba el. paštu: personalas@mazeikiuligonine.lt


VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė prie savo komandos kviečia prisijungti:

 • operacinės slaugytojus, turinčius bendrosios praktikos slaugytojų licenciją;
 • anestezijos-intensyvios terapijos slaugytojus, turinčius bendrosios praktikos slaugytojų licenciją;
 • bendrosios praktikos slaugytojus, turinčius bendrosios praktikos slaugytojų licenciją;

 Darbo užmokestis nustatomas individualaus pokalbio metu, yra atitinkantis šalyje vyraujančias tendencijas.

Mažiausias bendrosios praktikos slaugytojo bazinio atlyginimo (mėnesinės algos) dydis – nuo 1025 Eur, kuris atitinkamai didinamas priklausomai nuo atliekamų darbų masto, darbų intensyvumo ir (ar) papildomų darbų atlikimo.

Suteikiama galimybė:

 • dirbti lanksčiu grafiku;
 • kelti kvalifikacinį laipsnį;
 • gyvenantiems kituose rajonuose – kompensuoti vykimo į /iš darbo išlaidas.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis  tel.: 8-443 98304, 8-443 98305 arba el. paštu personalas@mazeikiuligonine.lt