Darbo pasiūlymai

VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė skelbia atranką laisvai Ligoninės Operacinės – reanimacijos skyriaus vedėjo-gydytojo anesteziologo-reanimatologo pareigybei užimti

VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė prie savo komandos kviečia prisijungti Ekonomistą


VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė prie savo komandos kviečia prisijungti:

 • FMR(fizinės medicinos ir reabilitacijos) gydytoją;

Darbo specifika: išmanyti ir gebėti taikyti LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, regalmentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

Reikalavimai: . Išsimokslinimas: aukštasis universitetinis biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis) ir medicinos praktikos licencija, suteikianti teisę verstis fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo praktika; galiojanti FMR gydytojo licencija.

Darbo užmokestis nustatomas individualaus pokalbio metu, yra atitinkantis šalyje vyraujančias tendencijas.

Atlyginimo (mėnesinės algos) dydis – nuo 2000 Eur, kuris atitinkamai didinamas priklausomai nuo atliekamų darbų masto, darbų intensyvumo ir (ar) papildomų darbų atlikimo.

Suteikiama galimybė:

 • dirbti lanksčiu grafiku;

 • kelti kvalifikacinį laipsnį;

 • gyvenantiems kituose rajonuose – kompensuoti vykimo į /iš darbo išlaidas.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis  tel.: 8-443 98305 arba el. paštu personalas@mazeikiuligonine.lt

2023-05-23


VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė prie savo komandos kviečia prisijungti:

 • Turinčius slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją ir norinčius dirbti slaugytojo padėjėju,

Tikslas:

 • Padėti slaugytojui slaugyti pacientus, užtikrinti skyriuje švarą ir tvarką.

Darbo užmokestis:

 • LR nustatyta minimalioji mėnesinė alga +82,0 Eur už med. kvalifikaciją.
 • Priedų, priemokų ir vienkartinių išmokų skyrimo tvarka numatyta VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatuose ir priklauso nuo atliekamų darbų masto, darbo intensyvumo ir (ar) papildomų darbų atlikimo.

Darbo sutartis neterminuota.

Suteikiama galimybė:

 • dirbti lanksčiu grafiku;
 • kelti papildomą kvalifikacinį laipsnį, kompensuojamą įstaigos lėšomis;
 • gyvenantiems kituose rajonuose – kompensuoti vykimo į /iš darbo išlaidas.

VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė kviečia būsimus specialistus atlikti praktiką, o praktikantams, planuojantiems likti dirbti įstaigoje – suteikiama galimybė praktikos metu įsidarbinti atitinkamu darbo krūviu.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis  tel.: 8-443 98305 arba el. paštu personalas@mazeikiuligonine.lt

2023-01-25


VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė prie savo komandos kviečia prisijungti:

 • Kineziterapeutą Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje

Darbo specifika: Darbas VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės Ambulatorinės reabilitacijos skyriuje, su suaugusiais pacientais, užtikrinant ligų ir traumų prevenciją, skatinti ir mokyti sveikos gyvensenos, siekinat vystyti, palaikyti ar atkurt optimalias judėjimo ar kitas funkcines galimybes, kai judėjimas ar kitos funkcijos yra pažeistos dėl amžiaus, traumos, ligos ar aplinkos veiksnių; taip pat sveikatos ir fizinės būklės grąžinimas, palaikymas, negalios kompensavimas, gydant judesiu ir fizikiniais veiksniais.

Reikalavimai: Kineziterapeuto profesinė kvalifikacija; galiojanti kineziterapeuto licencija. Išmanyti Lietuvos medicinos normą MN 124:2016 „Kineziterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, būti susipažinęs su kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens sveikatos priežiūrą; turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius; gebėti dirbti savarankiškai, reabilitacijos specialistų komandoje, bendradarbiaujant su kitais sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiais specialistais.

Darbo užmokestis nustatomas individualaus pokalbio metu, yra atitinkantis šalyje vyraujančias tendencijas.

Mažiausias kineziterapeuto bazinio atlyginimo (mėnesinės algos) dydis – nuo 1258 Eur, kuris atitinkamai didinamas priklausomai nuo atliekamų darbų masto, darbų intensyvumo ir (ar) papildomų darbų atlikimo.

Suteikiama galimybė:

 • kelti kvalifikacinį laipsnį;

 • pavadavimai; darbas papildomu krūviu;

 • gyvenantiems kituose rajonuose – kompensuoti vykimo į /iš darbo išlaidas.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis  tel.: 8-443 98304, 8-443 98305 arba el. paštu personalas@mazeikiuligonine.lt

2023-01-25


VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė prie savo komandos kviečia prisijungti:

 • Vaistininką arba farmakotechniką

Darbo specifika: klientų konsultavimas. Vaistų receptų gavimas iš gydytojų ir kitų sveikatos specialistų, reikiamos dozės, vartojimo būdo bei vaistų suderinamumo su kitais vaistiniais preparatais užtikrinimas prieš juos atiduodant pacientui. Informacijos teikimas ir receptus išrašiusių gydytojų ir klientų konsultavimas vaistų sąveikos, nesuderinamumo ir kontraindikacijų, nepageidaujamų reakcijų, dozių ir tinkamų laikymo sąlygų klausimais.

Reikalavimai: vaistininko arba farmakotechniko profesinė kvalifikacija ir farmacijos magistro kvalifikacinis laipsnis bei licencija, suteikianti teisę verstis vaistininko praktika.

Darbo užmokestis nustatomas individualaus pokalbio metu, yra atitinkantis šalyje vyraujančias tendencijas.

Nuo 1258 Eur (bazinis atlyginimas). Konkretus atlyginimas priklauso nuo atliekamų darbų masto, darbo intensyvumo, papildomų darbų atlikimo, pan.

Suteikiama galimybė:

 • kelti kvalifikacinį laipsnį;
 • gyvenantiems kituose rajonuose – kompensuoti vykimo į /iš darbo išlaidas.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis  tel.: 8-443 98305 arba el. paštu personalas@mazeikiuligonine.lt

2023-05-09


 

MEDICINOS STUDENTŲ IR GYDYTOJŲ REZIDENTŲ DĖMESIUI

VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė numatydama chirurgijos ir akušerijos -ginekologijos paslaugų plėtrą, prie jau dirbančių gydytojų komandos, kviečia prisijungti gydytoją(-us) chirurgą(-us)/vaikų chirurgą(-us) ir gydytoją(-us) akušerį(-ius)-ginekologą(-us).

Mūsų tikslas – teikti mokslu ir pažangiomis technologijomis pagrįstas, kokybiškas ir pacientų poreikius bei teisėtus lūkesčius atitinkančias sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinant paslaugų patikimumą, etiškumą, rezultatyvumą, efektyvumą, tęstinumą ir saugumą.

Mūsų vertybės – profesionalumas, kokybė, operatyvumas, bendradarbiavimas komandoje, atidumas ir dėmesys kiekvienam pacientui.

Mūsų vizija – išlikti nuolat tobulėjančia ir aukštą visuomenės pasitikėjimą išlaikančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikiančia kokybiškas ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus.

Mes Tau siūlome:

 • galimybę dirbti stacionaro skyriuose, skubiosios pagalbos ir konsultacijų skyriuje ir/ar budėjimuose;
 • galimybę derinti darbo grafiką;
 • įdomų ir dinamišką darbą profesionalioje įvairaus profilio specialistų komandoje;
 • galimybę darbe pasitelkti modernią diagnostinę įrangą, tyrimus ir procedūras;
 • galimybę realizuoti savo žinias ir gebėjimus;
 • erdvę asmeniniam bei profesiniam tobulėjimui;
 • konkurencingą ir motyvuojantį atlyginimą, bei priedus už darbo rezultatus;
 • vykstantiems į darbą iš kito rajono yra galimybė kompensuoti vykimo į/iš darbo išlaidas.

Mes tikimės, kad Tu:

 • turi lyderio savybių, gebi prisiimti atsakomybę;
 • esi organizuotas, moki sutelkti komandą bendram darbui;
 • esi empatiškas, bendradarbiaujantis, geranoriškas, pasižymi paslaugumu;
 • turi norą tobulėti.

Reikalavimai

 • turėti galiojančią licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo chirurgo/vaikų chirurgo ir gydytojo akušerio-ginekologą profesinę kvalifikaciją;
 • mokėti lietuvių k. ir anglų k./rusų k.;
 • turėti bazines kompiuterinio raštingumo žinias;
 • gebėti dirbti komandoje.

Siūlomo darbo pradžia – nedelsiant, pagal susitarimą.

Atlyginimo dydis – pagal susitarimą, mokamas nuo 1518 Eur/mėn, priklausomai nuo darbų intensyvumo, turimos kvalifikacijos. Atlyginimo dydis išsamiau aptariamas pokalbio dėl darbo metu.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis tel.: (8 443)  98 303, (8 443)  98 305 arba el. paštu:  personalas@mazeikiuligonine.lt


VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė prie savo komandos kviečia prisijungti:

Logoterapeutus;

Darbo specifika: Nuolatinis darbas su vaikais, turinčiais kalbos, komunikacijos, raidos sutrikimų, konsultavimas; vaikų kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų diagnozavimas; logopedinės pagalbos teikimas; konkrečios, aprobuotos metodikos logopedo pagalbai parinkimas sudarant individualų korekcijos planą.
Reikalavimai: diplomas, patvirtinantis, kad baigta universitetinių edukologijos studijų krypties specialiosios pedagogikos su logopedo specializacija studijų programa. Asmeninės savybės – sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas, mylėti vaikus, mokėti su jais bendrauti.
Darbo užmokestis nustatomas individualaus pokalbio metu, yra atitinkantis šalyje vyraujančias tendencijas.
Mažiausias bendrosios praktikos slaugytojo bazinio atlyginimo (mėnesinės algos) dydis – nuo 1103 Eur, kuris atitinkamai didinamas priklausomai nuo atliekamų darbų masto, darbų intensyvumo ir (ar) papildomų darbų atlikimo.
Suteikiama galimybė:
dirbti lanksčiu grafiku;
kelti kvalifikacinį laipsnį;
gyvenantiems kituose rajonuose – kompensuoti vykimo į /iš darbo išlaidas.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis  tel.: 8-443 98304, 8-443 98305 arba el. paštu personalas@mazeikiuligonine.lt


 

VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė prie savo komandos kviečia prisijungti:
gydytoją anesteziologą-reanimatologą;
gydytoją psichiatrą;
gydytoją radiologą;
gydytoją endoskopuotoją;
gydytoją akušerį-ginekologą;
gydytoją neurologą;
gydytoją chirurgą/vaikų chirurgą;
gydytoją gastroenterologą;
fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoją;
vidaus ligų gydytoją;
gydytoją kardiologą;
skubiosios pagalbos gydytoją;
medicinos biologą.
Sudaroma galimybė dirbti stacionaro skyriuose, skubiosios pagalbos ir konsultacijų skyriuje ir/ar budėjimuose. Galimas lankstus darbo grafikas.
Mažiausias gydytojo bazinio atlyginimo (mėnesinės algos) dydis – nuo 1518 Eur, konkreti mėnesinė alga priklauso nuo atliekamų darbų masto, darbo intensyvumo ir/ar papildomų darbų atlikimo. Taip pat darbo užmokesčio priedai gali būti mokami:
– už mokslo laipsnį (mokslų daktaras, habilituotas mokslų daktaras) biomedicinos mokslų studijų srities;
– už reikšmingą įtaką geriems įstaigos veiklos rezultatams.
Mažeikių rajono savivaldybėje veikia Trūkstamos kvalifikacijos gydytojų skatinimo dirbti Viešojoje įstaigoje Mažeikių ligoninėje 2018–2022 metų programa, kurioje numatomos specialistų skatinimo priemonės:
Įsikūrimo išlaidų kompensacijos skyrimas naujai atvykusiam gydytojui dirbti Įstaigoje ir gyventi Mažeikių rajone. Įsikūrimo išlaidoms yra priskiriamos šios išlaidos:
– būsto (gyvenamųjų patalpų) pirkimas Mažeikių rajone;
– paskolos būstui (gyvenamųjų patalpų) statyti ar pirkti kompensavimas;
– būsto (gyvenamųjų patalpų) remontavimas arba rekonstravimas;
– išlaidos buitinei technikai, baldams, namų apyvokos reikmenims;
– transporto priemonės (lengvojo automobilio) įsigijimas iš autosalono;
– būsto (gyvenamųjų patalpų) nuomos mokestis;
– rezidentūrai apmokėti paimtos paskolos kompensavimas Lietuvos Respublikos universitetuose.
Skatinimo priemonių suma naujai atvykusiam specialistui – iki 30000 Eur, o jei skatinimo priemonės skiriamos naujai atvykusių specialistų šeimai – iki 40000 Eur.
Programoje numatoma naujai atvykusių gydytojų kvalifikacijai kelti Lietuvoje ar užsienyje gali būti skiriama iki 1000 Eur septyneriems metams.
Vykstantiems į darbą iš kito rajono yra galimybė kompensuoti vykimo į/iš darbo išlaidas.
Informacija apie trūkstamos kvalifikacijos gydytojų skatinimo dirbti VšĮ Regioninėje Mažeikių ligoninėje 2018-2022 metų programą pateikta VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės interneto puslapyje – skiltyje „Projektai“:
https://www.mazeikiuligonine.lt/wp-content/uploads/2020/07/truksta2.pdf
Dėl smulkesnės informacijos kreiptis tel.: 8-443 98303, 8-443 98305 arba el. paštu: personalas@mazeikiuligonine.lt


VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė prie savo komandos kviečia prisijungti:

 • operacinės slaugytojus, turinčius bendrosios praktikos slaugytojų licenciją;

 • anestezijos-intensyvios terapijos slaugytojus, turinčius bendrosios praktikos slaugytojų licenciją;

Darbo užmokestis, nustatomas individualiose darbo sutartyse, yra atitinkantis šalyje vyraujančias tendencijas. Galimas lankstus darbo grafikas.

Mažiausias bendrosios praktikos slaugytojo bazinio atlyginimo (mėnesinės algos) dydis – nuo 1224 Eur, konkreti mėnesinė alga priklauso nuo atliekamų darbų masto, darbo intensyvumo ir (ar) papildomų darbų atlikimo.

Vykstantiems į darbą iš kito rajono yra galimybė kompensuoti vykimo į /iš darbo išlaidas.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis  tel.: 8-443 98305 arba el. paštu personalas@mazeikiuligonine.lt

2023-05-09