Projektai

Projektas „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Mažeikiuose“

Trūkstamos kvalifikacijos gydytojų skatinimo dirbti VšĮ Mažeikių ligoninėje 2018-2022 metų programa

VšĮ Mažeikių ligoninės gydytojo anesteziologo-reanimatologo kvalifikacijos įgijimo programa

VšĮ Mažeikių ligoninė sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos įgijimo programa

VšĮ Mažeikių ligoninė dalyvavo ES projekte „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei reikiamas paslaugas”

Mažeikiškiai dalyvauja Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programoje

Ligoninėje baigtas ES remiamas projektas

VšĮ “Mažeikių ligoninė” dalyvauja projekte LLI-043 “First Aid”

Modernizuojama ir renovuojama Mažeikių regioninė ligoninė

Gerumo iniciatyva: pirmosioms „ankstukų“ dienoms – šiltos lovytės iš „Cheetos“ Česterio letenų