Biudžeto ataskaitų rinkiniai

2011M. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2011M. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2011M. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2012M. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2012M. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2012M. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2012 M. VEIKLOS ATASKAITA

2013M. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2013M. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2013M. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2014M. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014M. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (1, 2 )

2014M. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA(1, 2 , 3, 4 )

2015M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015M. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2015M. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2016M. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2016M. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2016M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017M. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2017M. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2017M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018M. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2018M. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2018M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019M. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2019M. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2019M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020M. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2020M. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2020M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021M. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2021M. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2021M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022M. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2022M. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2022M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023M. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2023M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS