LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS VŠĮ REGIONINĖS MAŽEIKIŲ LIGONINĖS VEIKLĄ

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS VŠĮ REGIONINĖS MAŽEIKIŲ LIGONINĖS VEIKLĄ

 • Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas
 • https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C81BD50A27C6/asr
 • Sveikatos sistemos įstatymas
 • https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E2B2957B9182/asr
 • Viešųjų įstaigų įstatymas
 • https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1E52802BE548/asr
 • Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas
 • https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C6E4170DB704/asr
 • Viešųjų pirkimų įstatymas
 • https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/asr
 • Korupcijos prevencijos įstatymas
 • https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/asr
 • Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
 • https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/asr
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. 481 ,,Dėl ambulatorinės antrinės asmens sveikatos priežiūros” (Žin., 2002, Nr. 98-4381);
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V- 450 ,,Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių” (Žin., 2003, Nr. 79-3605);
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. V-208 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo” (Žin., 2004, Nr. 55-1915);
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. V-364 “Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo” (Žin., 2004, Nr. 86-3152);
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-488 ,,Dėl stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų taikymo tvarkos aprašo” (Žin., 2005, Nr. 76-2775);
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-156 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo” (Žin., 2007, Nr. 31-1148);
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V-528 ,,Dėl Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo” ( Žin., 2007, Nr. 74- 2956);
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V-338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 53-1992);
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1242 „Dėl Bendrųjų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo ir Bendrųjų specializuotų vidaus ligų profilių stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 3- 77);
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1229 „Dėl Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 3-73);
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1225 „Dėl Bendrųjų vaikų ligų ir specializuotų vaikų ligų stacionarinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo (Žin., 2009, Nr. 3- 69);
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. V-668 ,,Dėl Dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir dienos chirurgijos paslaugų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 104-4363; 2013, Nr. 84-4242).
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. V-401 ,,Dėl nepageidaujamų įvykių stebėsenos ir valdymo aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 55-2703).
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl leidimų – higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2010, Nr. 86-4573);
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. V-1073 „Dėl specialiųjų reikalavimų asmens sveikatos priežiūros įstaigos skubiosios medicinos pagalbos skyriui ir skubiosios medicinos pagalbos kabinetui aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 148-7636).
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-196 „Dėl Bendrųjų nėštumo patologijos ir ginekologijos stacionarinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 29-1372);
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. V-400 „Dėl Slaugytojų darbo krūvio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 55-2751);
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. V-1073 ,,Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo rodiklių sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 141-7287);
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. V-754 ,,Dėl Ambulatorinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir ambulatorinės chirurgijos paslaugų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 83-4196);
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-900 ,,Dėl nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 102-5056);
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. V-116 ,,Dėl telemedicinos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2014-01-29, Nr. 684).
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. V-1248 ,,Dėl Diagnostikos ir gydymo protokolų rengimo, peržiūrėjimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2014-12-05, Nr. 19089).