Teisinė informacija

PRANEŠĖJŲ APSAUGA

VAISTINIŲ PREPARATŲ REKLAMUOTOJŲ VIZITŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

ELGESIO KODEKSAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS VŠĮ REGIONINĖS MAŽEIKIŲ LIGONINĖS VEIKLĄ

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO VŠĮ REGIONINĖJE MAŽEIKIŲ LIGONINĖJE POLITIKA

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO VŠĮ REGIONINĖJE MAŽEIKIŲ LIGONINĖJE POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS