Tuberkuliozės profilaktikai, diagnostikai ir gydymui naudojamos infrastruktūros modernizavimas Respublikinės Šiaulių ligoninės Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikoje

Tuberkuliozės profilaktikai, diagnostikai ir gydymui naudojamos infrastruktūros modernizavimas Respublikinės Šiaulių ligoninės Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikoje (TPLK)

Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė ir viešoji įstaiga Regioninė Mažeikių ligoninė, vadovaudamosi 2021 m. gegužės 3 d. Jungtinės veiklos sutartimi Nr. 3.4-BS-380-21, bendrai įgyvendina projektą „Tuberkuliozės profilaktikai, diagnostikai ir gydymui naudojamos infrastruktūros modernizavimas Respublikinės Šiaulių ligoninės Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikoje (TPLK)”, Nr. J02- CPVA-V-04-0001 (toliau – Projektas).
Projekto tikslas – spręsti šiaurės Lietuvos regiono tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų plitimo kontrolės ir diagnostikos bei gydymo padėtį, gerinant asmens sveiktos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. Projekto įgyvendinimo metu siekiama modernizuoti Projekto partnerių ligoninių infrastruktūrą, aprūpinti reikiama medicinos ir kita įranga, asmeninėmis apsaugos ir kitomis priemonėmis, atlikti darbus. Į projektą įtraukus 8 regiono ligoninės, Projekto veiklų geografija išsiplėtė visame šiaurės Lietuvos regione, apimančiame Šiaulių ir Telšių apskritis. VšĮ Regioninei Mažeikių ligoninei skirta lėšų apmokėti COVID-19 pandemijos metu Covid-19 poskyrio ir Covid-19 reanimacijos ligonių gydymui skirtų investicijų sąnaudas: medicininės dujos, centralizuoto deguonies tiekimo sistemos įregimas ir kt.
Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.
Projekto pradžia – 2017 m. spalio mėn.
Projekto pabaiga – 2022 m. vasario mėn.

https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=lt
https://ec.europa.eu/regional_policy/lt/funding/erdf/