Viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymas

Vadovaujantis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2021 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. KS-332 patvirtintos Rekomendacijos dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo III dalies 8 punktu, VšĮ Regioninėje Mažeikių ligoninėje Atitikties pareigūnu paskirta Personalo skyriaus vedėja Rasa Dargvainienė, tel. (8 443) 98305, el.p. personalas@mazeikiuligonine.lt

Kaip deklaruoti privačius interesus

Privačių interesų deklaravimo atmintinė

Interesų konfliktas ir nusišalinimas

Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas