VšĮ "Mažeikių ligoninė" dalyvauja projekte LLI-043 "First Aid"

Projekto pavadinimas – „Improving accesibility to the advanced public health services in Lithuanian-Latvian borderline area“ (liet. „Kokybiškų sveikatos apsaugos paslaugų prieinamumo gerinimas Lietuvos – Latvijos pasienyje“), trumpasis projekto pavadinimas „First Aid“ (liet. „Pirmoji pagalba“).

Bendra projekto vertė – 1.777.077,00 EUR, paramos iš Europos Regioninio plėtros fondo suma – 1.510.515,00 EUR.

Projektas finansuojamas pagal Lietuvos – Latvijos bendradarbiavimo tarp sienų programą 2007 – 2013 m.

Projekto pradžia – 2009 m. kovo 15 d.

Projekto trukmė – 24 mėn.

Projekto partneriai (keturi): VšĮ Klaipėdos apskrities ligoninės Skuodo filialas, VšĮ Mažeikių ligoninė, Priekulės ligoninė ir Saldus sveikatos centras.

Pagrindinis projekto partneris (vadovaujantis) – Klaipėdos apskrities ligoninės Skuodo filialas.

Atsižvelgiant į skubios pirminės pagalbos ir diagnozės poreikį Latvijos-Lietuvos pasienio regione, kuriame padidinta nelaimingų atsitikimų ir avarijų tikimybė, svarbu orientuotis į tinkamą bei efektyvų šių paslaugų organizavimą. Saldus, Priekulė, Skuodas ir Mažeikiai yra vienas šalia kito esantys rajonai, kuriems geografinės padėties bei kelių tinklų infrastruktūros atžvilgiu yra sudarytos palankios bendradarbiavimo galimybės.

Projekto tikslas – didinti gyventojų bei turistų saugumą, plečiant ir modernizuojant sveikatos apsaugos paslaugų infrastruktūrą Lietuvos-Latvijos pasienyje. Šio tikslo įgyvendinimo priemonės ir rezultatai:

Bendradarbiavimo sutarties pasirašymas.
Pasienio ligoninių infrastruktūros atnaujimas (Mažeikių ligoninės priėmimo skyriaus rekonstrukcija, Klaipėdos apskrities ligoninės Skuodo filialo priėmimo skyriaus remontas);
Ligoninių diagnostinės ir kitos būtinos įrangos atnaujinimas (viso projekto metu bus įsigyta 188 įrangos vienetai);
Pirmosios pagalbos automobilių įsigijimas;
Lietuvių bei latvių kalbų mokymai (viso 105 ligoninės darbuotojai bus apmokyti kaimyninės šalies kalbos);
Bendros keturių pasienio ligoninių veiklos koordinavimo ir konsultavimo el. modelio parengimas.
Pirmosios skubios pagalbos, taip pat tikslios diagnozės nustatymas suteikia daugiau galimybių išsaugoti paciento gyvenimą. Ligoninės pasienio zonoje turi užtikrinti saugumą ir tinkamas būtinosios pagalbos paslaugas visiems: gyventojams ir regiono svečiams. Siekiant išspręsti šią problemą – šiuo metu trūksta arba yra nusidėvėjusios esamos medicininės infrastruktūros Skuode ir Priekuleje, taip pat Mažeikiuose ir Saldus, – nutarta suremontuoti ir įrengti Skubios – būtinosios pagalbos skyrius šiuose ligoninėse.

Priemonės – įsigyti modernią skubios pagalbos įrangą, atnaujinti patalpų infrastruktūrą bei užtikrinti ligonių transportavimą.

Siekiant plėtoti viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas pasienio zonoje, ryšio priemonėmis kiekvienoje ligoninėje vyks kalbų kursai. Gydytojai specialistai iš Priekule ir Saldus dalyvaus lietuvių kalbos 40 valandų kursuose, taip pat specialistai iš Skuodo ir Mažeikių dalyvaus latvių kalbos kursuose. Tai pagerins bendravimo ir darbo sąlygas.

Kitas tikslas sukurti bendrą strategiją ir e-modulį, kuris bus pirmas žingsnis visų Latvijos ir Lietuvos pasienio zonos ligoninėse gulinčių pacientų duomenų bazės sukūrimui ir e-konsultacijos užtikrinimui. Šis modulis suteiks galimybę, naudojant naujas technologijas, spręsti problemas, keistis informacija apie pacientus, laisvas vietas ligoninėse, bei užtikrins savalaikes konsultacijas su reikiamos srities specialistais.

Bendras projekto tikslas yra didinti sveikatos paslaugų kokybė ir produktyvumą Latvijos ir Lietuvos pasienio zonoje.

Tarpinis projekto tikslas yra: parengti būtinosios pagalbos tarnybas pasienyje pagal ES standartus plėtojant ir atnaujinant infrastruktūras abiejose sienos pusėse. Taip pat plėtoti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas pasienio zonoje, ryšio priemonėmis užtikrinti bendradarbiavimą tarp ligoninių darbuotojų;

Šis projektas paskatins medicinos darbuotojų Lietuvoje ir Latvijoje bendradarbiavimą, teikiant bei vystant sveikatos apsaugos paslaugas. Būtų sukurtos prielaidos turistų skaičiaus augimui Lietuvos-Latvijos pasienio regionuose, kadangi būtų užtikrintas turistų saugumas sveikatos sutrikimo atveju.

Daugiau informacijos apie Latvijos ir Lietuvos projektus rasite www.latlit.eu .