Gydymo įstaigos veikla pertvarkoma, rezultatai gerėja

Laikas bėga greitai, – štai jau baigia įpusėti 2022 metai. Mūsų įstaigoje daug pasikeitimų. Baigėme kovoti su Covid-19 infekcija, praktiškai atstatėme visų ligoninės padalinių veiklą, galvojame kaip atitikti SAM (Sveikatos apsaugos ministerijos) reikalavimus plėtodami dienos chirurgijos, stebėjimo, ambulatorinės chirurgijos paslaugas. Ministerijos nuomone šios paslaugos bus prioritetinės, ekonomiškai labiau pagrįstos ir yra atskirtinos nuo kitų būtinosios sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių ligoninės padalinių veiklos. Nauji reikalavimai keliami ir intensyviai terapijai. Taigi nauji žingsniai aiškūs, – reikia struktūrinių pakeitimų, reikia papildomų patalpų paslaugų teikimui, reikia perskirstyti medicinos personalą.
Visus šiuos žingsnius lydės reiklus ne tik savivaldybės, bet nuo šiol – SAM žvilgsnis. Praėjusios savaitės pabaigoje sulaukėme „simbolinių“ SAM 100 eurų pervedimo, juos užregistravome valstybiniame Registrų centre bei išdavėme SAM taip vadinamą „Dalininko“ pažymėjimą. Taigi tas kam ruošėmės, ko siekėme, teisiškai įtvirtinta. Nuo šiol juridiškai už mūsų regiono gyventojams teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, jų apimtį bei kokybę tampa atsakinga ne tik savivaldybė, bet ir SAM. Tikimės, kad realiai priartės taip reikalingos mūsų įstaigai investicinės lėšos, išnyks neargumentuotas ginčas dėl sveikatos priežiūros paslaugų gyventojams apimčių, perspektyvų.
Artimiausiu metu laukia tolesnės mūsų įstaigos statuso įtvirtinimo procedūros. Tai naujų mūsų įstaigos įstatų patvirtinimas visuotiniame dalininkų susirinkime, veiklos, investicinių lėšų skyrimo perspektyvų su dalininkais aptarimas. Susirinkime turėtų dalyvauti SAM ministras ar jo įpareigotas viceministras, rajono savivaldybės tarybos atstovas, ligoninės direktorius.
Šiuo sudėtingu paskutiniu dviejų metų veiklos periodu mūsų įstaigos vardu paskleista daug nepagrįstų, negatyvių vertinimų. Reikia pripažinti, kad dėl pakitusios veiklos, infliacijos, skyrių veiklos susiaurinimo ar net uždarymo, turėjome finansinių srautų sutrikimus. Tačiau tvirtai manome, kad paslaugų, medikamentų, slaugos priemonių, įrangos tiekėjų pasitikėjimo nepraradome. Šį įsitikinimą patvirtina ir dabartinė įstaigos gerėjanti finansinė padėtis. Š. m. keturių mėnesių finansinis rezultatas teigiamas – papildomai gauta virš veiklos sąnaudų 206,2 tūkst. Eur. Taigi išlyginome kartu ir praėjusių metų veiklos finansinį minusą (-419,0 tūkst. Eur.). Tai leidžia santykinai nedaug, bet apčiuopiamai – nuo gegužės mėnesio 5% medicinos personalui didinti darbo užmokestį. Susitvarkėme ir su įsiskolinimais tiekėjams. Šiuo metu įsiskolinimas jiems siekia tik vieno mėnesio apyvartą.
Taigi, gana greitai, įstaigos mokumo ir likvidumo problemas pasisekė įveikti. Tai teisingo finansinių srautų planavimo, medicinos personalo sklandaus, atsakingo darbo rezultatas. Tačiau tai tik prielaidos tolimesnei sėkmingai veiklai. Reikia toliau telkti pacientų srautus į mūsų ligoninę, atlaikyti konkurenciją su kitomis regiono ligoninėmis.
Laukia naujas, sudėtingas, prieštaringas laikotarpis.

 

VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės direktorius
Sigitas Kaktys