PACIENTŲ LANKYMO TVARKA, ESANT LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBTAI VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI

 1. Pacientų lankymas ribojamas.
 2. Pacientų lankymas galimas tik gavus raštišką gydytojo leidimą bei nesant COVID-19 klinikinių ir epidemiologinių kriterijų (pagal apklausos anketą dėl COVID-19 epidemiologijos ).
 3. Leidimas išduodamas tik vienam, paciento pasirinktam asmeniui. Gydytojo užpildytas leidimas pristatomas į registratūrą.
 4. Kiekvienam lankytojui kiekvieną kartą prieš patenkant į Ligoninę matuojama kūno temperatūra, pildoma anketa dėl COVID-19 epidemiologijos, kurios duomenis asmuo patvirtina parašu. Neįleidžiami:
  • karščiuojantys (temperatūra 370 C ir daugiau), turintys kitų COVID-19 klinikinių simptomų;
  • asmenys, sergantys COVID-19 liga (besigydantys ambulatoriškai);
  • grįžę iš užsienio, kuriems privalomas saviizoliacijos režimas;
  • 14 d. laikotarpiu turėję artimą sąlytį su sergančiu COVID-19 liga arba asmeniu, esančiu saviizoliacijoje;
  • 14 dienų laikotarpiu esantys ar buvę slaugos ar globos namų, kuriuose patvirtintas COVID-19 ligos atvejis, gyventojai ar darbuotojai.
 5. Ligoninės darbuotojas, patikrinęs, ar lankomo paciento palatoje nėra užregistruota kito lankytojo, bei pagal atsineštą asmens dokumentą patikrinęs atvykusiojo asmens tapatybę, įteikia lankytojui gydytojo išduotą leidimą, užregistruoja lankytojus žurnale. Jame segamos ir apklausos anketos.
 6. Lankytojai privalo dėvėti vienkartines kaukes (visą apsilankymo laikotarpį), įeinant ir išeinant iš skyriaus dezinfekuoti rankas, neiti į skyrių su viršutiniais rūbais.
 7. Lankytojas, atvykęs į skyrių, prisistato medicinos personalui.
 8. Vieno lankymo trukmė – iki 15 min. Vienu metu palatoje gali būti tik vienas lankytojas.
 9. Lankymo valandos: nuo 12.00 iki 18.00 val.
 10. Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu draudžiamas šių pacientų lankymas (išskyrus terminalės būklės pacientų gydančio gydytojo leidimu):
  • pacientų, kurių COVID-19 tyrimo rezultatas negautas;
  • karščiuojančių pacientų;
  • izoliuotose palatose esančių pacientų;
  • operacinės – reanimacijos skyriaus reanimacijos pacientų;
  • slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus pacientų.

 

_________________