PACIENTŲ LANKYMO TVARKA, ESANT LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBTAI VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI

LANKYTOJO ATMINTINĖ

Pacientų lankymas, esant LR teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, draudžiamas, išskyrus:

 • terminalinės būklės pacientus, vaikus iki 14 metų ir gimdyves gydančio gydytojo leidimu (leidimas reikalingas, kai lankytojas neatitinka žemiau nustatytų kriterijų);
 • kai pacientus lanko asmenys, atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

Persirgę COVID-19 liga, kai diagnozė buvo patvirtinta SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtas izoliacijos terminas);

Paskiepyti viena iš COVID-19 ligos vakcinų:
praėjus 1 savaitei nuo „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos antrosios dozės pagal skiepijimo schemą;
praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;
praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių, nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo;
po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;
praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“, „COVID-19 Vaccine Janssen“ ar „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo                 COVID-19 liga ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu.
Atlikę COVID-19 tyrimą ir gavę neigiamą atsakymą – ne anksčiau nei prieš 72 val. (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba ne anksčiau nei prieš 48 val. (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus antigeno testą;
Vaikai iki 16 m.

 • Asmens atitiktis aukščiau nurodytiems kriterijams nustatoma pateikus (atspausdintus ar išsaugotus skaitmeniniu formatu): įrašus ESBI IS, asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą dokumentą, ESPBI IS duomenų pagrindu parengtą „galimybių pasą“, ES skaitmeninį COVID pažymėjimą, dokumentą, patvirtinantį vaiko amžių. Šie dokumentai (duomenys) tik peržiūrimi.
 • Lankymas draudžiamas:

Jums diagnozuota COVID-19 liga;

jaučiate COVID-19 ligos klinikinius simptomus (temperatūra 37,30 C ir didesnė, kosulys, apsunkintas kvėpavimas, staigus uoslės, skonio praradimas ar susilpnėjimas, kitus simptomus ( galvos ir raumenų skausmas, šaltkrėtis, nuovargis, vėmimas, viduriavimas));

14 dienų laikotarpiu turėjote artimą sąlytį su COVID-19 liga sergančiu asmeniu;

14 dienų laikotarpiu buvote slaugos ar globos namų, kuriuose patvirtintas COVID-19 ligos atvejis, gyventojas ar darbuotojas;

esate izoliacijoje dėl kitų priežasčių (grįžote iš paveiktos užsienio šalies, laukiate COVID-19 tyrimo atsakymo).

 • Leidimas (jei jis išduodamas) pirmą kartą atvykusiam lankytojui įteikiamas registratūroje. Po kiekvieno lankymo epizodo jis registratūroje nepaliekamas.
 • Kiekvieną kartą prieš patenkant į VšĮ Regioninę Mažeikių ligoninę, matuojama asmens kūno temperatūra, pasiteiraujama, ar lankytojas neturi COVID-19 ligos klinikinių simptomų ir (ar) epidemiologinių kriterijų. Jei temperatūra ≥ 37,30 C, yra kitų COVID-19 ligos klinikinių simptomų ir (ar) epidemiologinių kriterijų, lankytojas neįleidžiamas.
 • Paprašius, lankytojas turi pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą (pagal kurį nustatoma, ar atvykusysis yra gydytojo leidime nurodytas asmuo arba, ar atvykusysis yra asmuo, atitinkantis kriterijus, kuriems esant lankymas leidžiamas).
 • Lankytojai visą apsilankymo laikotarpį privalo dėvėti apsaugines veido kaukes, įeinant ir išeinant iš skyriaus dezinfekuoti rankas, neiti į skyrių su viršutiniais lauko rūbais.
 • Lankytojas, atvykęs į skyrių, privalo prisistatyti medicinos personalui. Slaugytojas gali paprašyti peržiūrėti leidimą lankyti įrodančius dokumentus. Į palatą galima eiti tik slaugytojai patikrinus, kad joje nėra kito lankytojo. Vienu metu palatoje gali būti tik vienas lankytojas. Lankymas vyksta tik paciento palatoje.
 • Lankymo valandos – nuo 15.00 iki 18.00 val. Vieno lankymo trukmė – iki 15 min.
 • Rekomenduojamas kuo mažesnis fizinis kontaktas tarp paciento ir lankytojo (bent 1 m atstumas);
 • Pacientų, izoliuotose palatose laukiančių SARS-CoV-2 tyrimo (tiriant PGR metodu), atsakymo, lankymas draudžiamas, išskyrus gydytojo leidimu.