VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės informacija

Besibaigiant metams, įsibėgėjant šventiniam šurmuliui, pasigirsta niekuo nepagrįstų kalbų apie VšĮ Regioninę Mažeikių ligoninę. Kalba įvairiai – vieni džiaugiasi suteiktomis gydymo paslaugomis, o kiti „pranašauja“, kad ligoninė stipriai sumažino teikiamų paslaugų apimtis ir įvairiais aspektais atsidūrė ties „bankroto“ slenksčiu.
Teikiame trumpą informaciją apie realią situaciją.
Ar VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė ties finansinio bankroto slenksčiu?
Drąsiai ir garsiai, eilinį kartą, galime atsakyti – įstaigos finansinė padėtis stabili. Spekuliacijas šia tema reikėtų užbaigti. Dėl medikamentų, tvarsliavos, šilumos, elektros energijos, kitų paslaugų ligoninei teikimo už dešimt šių metų mėnesių esame iki nulio atsiskaitę su kreditoriais. Skaičiuojant finansinius rezultatus – pelno (nuostolio) balansą – lapkričio 1 d. Regioninė Mažeikių ligoninė turėjo teigiamą finansinių rodiklių rezultatą. Šiuos metus numatome užbaigti su reikšmingu teigiamu finansinės veiklos balansu. Pastebėtina, kad apie gydymo įstaigos finansinę būklę duomenis pastoviai teikiame LR Finansų ministerijai, įstaigos finansinę veiklą analizuoja ir ekspertinę išvadą teikia nepriklausomas finansų auditorius, parenkamas viešo konkurso būdu. Jie pastabų neturi.
Rusakalbiai gydytojai VšĮ Regioninėje Mažeikių ligoninėje. Ar galima jiems patikėti savo brangiausią turtą – sveikatą?
Humanitariniais tikslais, dėl Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą, iš savo šalių pasitraukę ir į Lietuvą atvykę šiais metais mūsų ligoninėje darbą pradėjo 8 gydytojai (4 ukrainiečiai, 2 baltarusiai ir 2 rusai). Visi jie, kaip ir Lietuvos gydytojai, turi tinkamą medicininį išsilavinimą, gydytojų diplomus, o kai kurie iš jų, ne tik didelę darbo patirtį, bet ir aukščiausios kategorijos kvalifikacijas.
Šių gydytojų problema – silpnos lietuvių kalbos žinios, tačiau ir tai tik laikina. Visi jie lanko Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos Carito organizuojamus lietuvių kalbos kursus, sparčiai daro pažangą.
Ligoninės gydytojai supranta atvykusių kolegų sunkią padėtį ir stengiasi visokeriopai padėti adaptuotis į bendrą ligoninės ir miesto gyvenimą, perteikti savo žinias bei patirtį. Tam tikslui parengėme net specialią Mažeikių rajono savivaldybės remiamą mentorystės programą, kurios trukmė apie 6 mėn. Manome, kad šio laikotarpio užteks atvykusiems gydytojams prisitaikyti prie mūsų darbo sąlygų ir atitikti visiems sveikatos priežiūros ir gydymo paslaugų kokybės standartams.
Ar VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė teikia mažiau sveikatos priežiūros ir gydymo paslaugų?
Šiais metais, atsitraukus infekcinės COVID-19 ligos grėsmėms, sveikatos priežiūros ir gydymo paslaugos teikiamos be žymesnių sutrikimų. Stebint šios dienos tendencijas, numatome, kad per 2022 metus būsime gydę apie 7000 pacientų stacionaro skyriuose, taip pat apie 60000 pacientų bus suteiktos ambulatorinės konsultacijos. Šie skaičiai rodo žymiai didesnę pacientams suteiktų paslaugų apimtį nei praėjusiais dviem metais.

VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės informacija