Atviros visuomenei ligoninės bei savanorystės idėjos įgyvendinimas Regioninėje Mažeikių ligoninėje

Šalyje ir pasaulyje siautėjanti Covid-19 infekcija neaplenkė ir Mažeikių rajono, sukeldama daugybę problemų: nebuvo specifinio gydymo, pakankamo apsaugos priemonių ir medicininės įrangos kiekio.
2020m pavasarį karantino metu ligoninei buvo reikalinga finansinė pagalba apsaugos priemonėms įsigyti. Įmonės, organizacijos, pavieniai asmenys ligoninei paaukojo 53 tūkstančius eurų. Suderinus su aukotojais buvo nupirktos visos priemonės, kurių tuo metu reikėjo.
Prasidėjus antrajai koronaviruso bangai, susidurta su kitokiomis problemomis. Sparčiai daugėjant Covid-19 infekcija užsikrėtusių pacientų, ligoninei pradėjus priimti ligonius iš regiono, susirgus daliai darbuotojų, ėmė trūkti pagalbininkų. Visuomenėje susidarė prieštaringa nuomonė apie neva tuščias ligoninės palatas, medikų norą pritraukti papildomas lėšas.
Ligoninės direktoriaus Sigito Kakčio iniciatyva, pritariant ligoninės kolektyvui, pradėta įgyvendinti “Atviros visuomenei ligoninės koncepcija”. Ligoninės internetinėje svetainėje talpinama naujausia informacija, filmuota medžiaga apie skyrių darbą, prieinama kiekvienam besidominčiam asmeniui.
Nuo 2021metų sausio 5d. pradėti kviesti savanoriai, galintys padėti ligoninės personalui, o tuo pačiu pamatyti ligoninės darbą iš vidaus.
Savanoriauti priimami visi norintys. Į kvietimą savanoriauti atsiliepė įvairaus amžiaus (nuo 16 iki 60m), turintys labai skirtingus užsiėmimus žmonės: nuo moksleivio iki verslininko.
Nutarus ligoninėje priimti savanorius, buvo apibrėžta savanorystės koncepcija, patvirtintas reglamentas, kartu su savanoriais numatyti abipusiai įsipareigojimai, sudarant visas tokiai veiklai būtinas sąlygas bei suteikiant reikalingą teorinę, praktinę ir emocinę pagalbą.
Koordinuoti savanorių veiklą ėmėsi Akušerijos ir ginekologijos skyriaus vedėja, gydytoja Eglė Jarašiūnienė.
Savanoriška veikla Ligoninėje vykdoma vadovaujantis šiais principais:
Naudos-savanoriška veikla teikia naudą Ligoninei (pacientams/artimiesiems/ personalui) ir Savanoriui (Suteikia galimybę aktyviai prisidėti prie Ligoninės gerovės kūrimo ir skatina savanorio asmeninę saviraišką bei tobulėjimą);
Bendradarbiavimo– savanoriška veikla remiasi Savanorių ir Ligoninės tarpusavio bendradarbiavimu, siekiant suderinti Savanorių ir Ligoninės poreikius bei galimybes;
Įvairovės ir lankstumo– savanoriška veikla gali būti atliekama įvairiose veiklos srityse. Ligoninė ir savanoris gali susitarti dėl Savanoriškos veiklos formų ir būdų, taip pat iš anksto informavus juos keisti.
Tie savanoriai, kurie prieš ateidami savanoriauti nepersirgę Covid-19 liga, ligoninėje buvo paskiepyti vakcina nuo koronaviruso.
Pasiryžę savanoriauti žmonės, vadovaujantis Regioninės Mažeikių ligoninės direktoriaus 2021-01-06 įsakymu Nr.V1-3 patvirtintu Savanoriškos veiklos organizavimo ir vykdymo Regioninėje Mažeikių ligoninėje Tvarkos aprašu, užpildo savanorystės anketas, su ligoninės atstovais pasirašo savanorystės sutartis. Aptariamas Savanoriškos veiklos pobūdis, kurį Savanoris pasirenka asmeniškai, supažindinamas su ligoninės vidaus tvarkos taisyklėmis, darbų saugos ir sveikatos darbe reikalavimais raštiškai, bei galimais rizikos veiksniais sveikata ibei saugai, apsisaugojimo priemonių naudojimu. Išklauso privalomus savanoriškai veiklai mokymus, kuriuos praveda koordinatorius/kuratoriai.
Savanorio veiklą prižiūri skyriaus, kuriame atliekama savanoriška veikla, kuratoriai ir/ar slaugos administratoriai.
Šiuo metu dvišales sutartis su ligonine yra pasirašę 34 savanoriai.
Jie dirba ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos ir konsultacijų, Vidaus ligų , Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuose bei Covid-19 infekcijos poskyryje.
Darbas vyksta pagal grafiką trimis pamainomis. Įvertinę savo galimybes, laiką renkasi patys savanoriai.
Savanorių atliekami darbai įvairūs: dirbantys Priėmimo-skubios pagalbos ir konsultacijų skyriuje perduoda ligoniams skirtus artimųjų paruoštus ir iki ligoninės durų atneštus siuntinukus, Slaugos skyriuje, Covid-19 poskyryje personalo priežiūroje padeda pamaitinti ir perrengti ligonius, keičiant patalynę, bendrauja su ligoniais, teikia pagalbą organizuojant bei dalyvaujant įvairiuose renginiuose bei akcijose, tvarkant ligoninės teritoriją, padedant kraustymosi ar remonto metu ir pan.
Savanoriui pageidaujant išduodama Savanoriškos veiklos vykdymo Regioninėje Mažeikių ligoninėje patvirtinimo pažyma.

Savanorystė teikia abipusią naudą. Savanoriaudamas žmogus neatlygintinai dovanoja dalį savo laiko ir energijos tiems, kuriems reikia pagalbos, dėmesio šilumos. Ji skatina geriau pažinti save ir savo artimą, suteikia galimybę tapti mažiau savanaudišku, gauti daug dvasinio peno.
Savo ruožtu savanorių pagalba padeda ligoninės teikiamas paslaugas padaryti dar kokybiškesnes, pateisinti mūsų pacientų norus ir lūkesčius, užtikrinti saugią ir jaukią aplinką pacientams ne tik personalo, bet ir savanorių dėmesiu.
Savanorių priėmimas į ligoninės bendruomenę padeda įgyvendinti atviros visuomenei ligoninės idėją, ir turi išlikti net ir pasibaigus pandemijai.

Paruošė savanorių veiklos koordinatorė Vilma Želvienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *